J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Main site

C A T HO L I C P R I M A R Y S C H O O L

NAMED AFTER GOD'S SERVANT PRIEST FRANCISZEK BLACHNICKI

WE BELONG TO THE BEST SCHOOLS IN POLAND ACCORDING TO THE CRITERIA BASED ON THE RESULTS OF THE SCHOOL END TEST

WE HAVE A CERTIFICATE
"SCHOOL HONOURED FOR EDUCATION"

 

Ks. Blachnicki z Papieżem

OUR SCHOOL'S MOTTO ARE THE WORDS OF JOHN PAUL THE II:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał: aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.''

 


CONTACT:
 
  • School's secretary room e-mail: ksp@sacz.pl
  • School's headmaster e-mail: malek.dyrksp@sacz.pl

  • Our adress: Nowy Sącz, 33-300, ul. Ducha Świętego 2, Poland

  • Tel.: +48 (018) 442 26 00,

  • Fax: +48 (018) 444 46 28,

  • NIP: 734 26 39 051,

  • REGON: 490400004 - 00032,

  • Bank account: Kredyt Bank S.A. O/Nowy Sącz 56 1500 1559 1215 5002 2509 0000,

  • Secretary room open Mondays to Fridays from 7.30 am to 4.00 pm.

  • Common room open from 7.00 am to 4.30 pm.

Welcome!!!

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws