J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Pagina principal

C O L E G I O   P U B L I C O

DE  FRANCISZEK  BLACHNICKI 

SOMOS LOS MEJORES COLEGIOS EN POLONIA EN CRITERIO
EXAMEN FINAL DE LA ENSENANZA BASICA.

 HEMOS OBTENIDO EL CERTIFICADO
"ESCUELA PREMIADA POR LA EDUCACION"
Ks. Blachnicki z Papieżem

 NUESTRA  MISION  ES 
  LA  ENSENANZA  DE  JUAN PABLO II:

 
 
"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał: aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.''

 

 CONTACTO:

 •  Secretariado e-mail: ksp@sacz.pl
 •  Direccion e-mail: malek.dyrksp@sacz.pl
 •  Nuestro domicilio: Nowy Sącz, 33-300, ul. Ducha Świętego 2
 •  Tel.: +48 (018) 442 26 00
 •  Fax: +48 (018) 444 46 28
 •  NIP: 734 26 39 051
 •  REGON: 490400004 - 00032
 •  Cuenta bancaria:: Kredyt Bank S.A. O/Nowy Sącz 56 1500 1559 1215 5002 2509 0000  
 •  Secretaria abierta de lunes a viernes de 7.30 a 16.00,
 • Acogida: de 7.30 a 16.30.

   BIENVENIDOS!!!

   
  J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws