J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws
Главная
Католическая начальная школа
имени раба божьего священника Франциска Блахницкого

ПРИНАДЛЕЖИМ К ЧИСЛУ САМЫХ ЛУЧШИХ ШКОЛ В ПОЛЬШЕ ПО
КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТА ЭКЗАМЕНОВ В КОНЦЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.

Имеем сертификат

«Школа награждена за воспитание»

Ks. Blachnicki z Papieżem

Девиз нашей школы -
это слова Иоанна Павла
II:

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał: aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.''

 


Контакт

  • Секретариат школы: ksp@sacz.pl
  • Директор школы: malek.dyrksp@sacz.pl
  • Наш адрес: Nowy Sącz, 33-300, ul. Ducha Świętego 2, Польша
  • Тел.: +48 (018) 442 26 00,
  • Факс: +48 (018) 444 46 28,
  • NIP: 734 26 39 051,
  • REGON: 490400004 - 00032,
  • Банковский счёт: Kredyt Bank S.A. O/Nowy Sącz 56 1500 1559 1215 5002 2509 0000
  • Секретариат школы открыт с 7:30 до 16:00
  • Школьный клуб открыт с 7:00 до 16:30

ПРИГЛАШАЕМ!!!

 
J.A.T. template series was designed 2006 by 4bp.de: www.4bp.de, www.oltrogge.ws